⎥Dodaarslaan 29⎥3645 JA⎥Vinkeveen⎥mobiel 06-5185 4656⎥
That’s Rules
De kleine lettertjes maar dan groot
Het gasten aantal
Het overeengekomen aantal gasten kan, tot een week voor uitvoering van uw evenement, probleemloos worden gewijzigd met een maximale afwijking van 10% van het overeengekomen gastenaantal. Wanneer meer dan 10% van het gasten aantal wordt geannuleerd, kunnen de kosten voor het minder aantal in rekening worden gebracht.

De personeelskosten
Kosten voor personeel worden berekend op basis van nacalculatie, waarbij uitloop partijduur in rekening wordt gebracht.

Drankentotaal
De kosten van het uiteindelijk drankverbruik zal worden berekend op basis van nacalculatie.

Meerwerk
Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de cliënt en welke geen deel uitmaken van de overeenkomst zullen door "That’s Cooking Catering" aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Aangaande tussenpersonen
Overeenkomsten gesloten door derde aangegaan door tussenpersonen (organisatiebureaus, evenementen bureaus e.d.) al dan niet in naam van hun relatie worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door derden, zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Betalingscondities
Een voorschot bedrag, als zijnde een percentage van het begrote totaalbedrag, dient uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van uw evenement ons in bezit te zijn; u ontvangt hiervoor een voorschot nota. Het restant bedrag dient betaald te zijn binnen 14 dagen na datum eind factuur. Wij behouden ons voor na deze datum de wettelijke rekening in rente te brengen, alsmede incassokosten welke gesteld worden op 15 % van het factuur totaal met een minimum van € 100,00.

Annuleren
Indien de klant de overeenkomst door annulering verbreekt, kunnen door "That’s Cooking Catering" annulering kosten in rekening worden gebracht. Het reglement hiervoor, conform uniforme voorwaarden horeca zijn ter inzage beschikbaar en kunnen u op aanvraag toegestuurd worden.

Reservering
Bij het plaatsen van een reservering, de acceptatie van de offerte en door het getekend retour zenden van de kosten prognose, bevestigt u tevens bekent te zijn met deze spelregels en uittreksel voorwaarden. De complete algemene voorwaarden van "That’s Cooking Catering" evenals de uniforme voorwaarden horeca zijn opvraagbaar en ter inzage ten kantore.

Prijzen
Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
6% voor food en non-alcoholica en 21% voor alle overigen.

Uiteraard houden wij rekening met uw wensen en denken graag met u mee.